Blog

Blog

9 sierpnia 2023
skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika

Kiedy skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika jest możliwe?

Szczegóły
Opublikowano:


Zdarzają się sytuacje, że musimy nagle odejść z pracy, gdzie jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zawartej czy to na czas nieokreślony, czy z jasnym […]
12 czerwca 2023
podróże kierowców

Podróże służbowe kierowców – jak rozliczać?

Szczegóły
Opublikowano:


Wykonywana praca często wiąże się nie tylko z pracą za biurkiem ale też ze spędzaniem długiego czasu za kierownicą samochodu, autokaru, czy innego pojazdu mechanicznego poza […]
27 marca 2023

L4 w pierwszym miesiącu pracy – co należy się pracownikowi?

Szczegóły
Opublikowano:


Kodeks pracy i wszystkie zasady dotyczące zatrudnienia to zawsze ciężki orzech do zgryzienia, tak dla pracodawcy jak i pracownika. Dziś zajmiemy się L4 w pierwszym miesiącu […]
31 stycznia 2023

Praca zdalna okazjonalna – minimum formalności i kosztów dla pracodawcy

Szczegóły
Opublikowano:


Praca zdalna okazjonalna – minimum formalności i kosztów dla pracodawcy. Praca zdalna okazjonalna jest podtypem pracy zdalnej, który zostanie wprowadzony do Kodeksu pracy przez ustawę z […]
23 stycznia 2023

Urlop zaległy z przepisów covidowych i z Kodeksu pracy

Szczegóły
Opublikowano:


Urlop zaległy z przepisów covidowych i z Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 15gc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, […]
18 stycznia 2023

Plan urlopów wypoczynkowych i zasady ubiegania się o urlop, gdy pracodawca nie tworzy planu urlopów

Szczegóły
Opublikowano:


Plan urlopów wypoczynkowych i zasady ubiegania się o urlop, gdy pracodawca nie tworzy planu urlopów. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 163 § 1 Kodeksu pracy urlopy […]
5 grudnia 2022

Czas pracy w 2023

Szczegóły
Opublikowano:


Czas pracy w 2023. Wymiar czasu pracy w Kodeksie pracy ma kilka znaczeń (np. jako wymiar etatu). Przede wszystkim jednak wymiar czasu pracy to liczba godzin […]
20 października 2022

Czy szkoła średnia wlicza się do emerytury? Dowiedz się więcej o stażu pracy.

Szczegóły
Opublikowano:


Prawo do emerytury przysługuje mężczyznom i kobietom, którzy osiągnęli już wiek emerytalny. W Polsce jest to odpowiednio 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. […]
8 sierpnia 2022

Kopia czy duplikat świadectwa pracy?

Szczegóły
Opublikowano:


Kopia czy duplikat świadectwa pracy? Były pracownik zwrócił się z prośbą o wydanie kopii świadectwa pracy. Czy mogę zrobić kopie i postawić pieczątkę: „zgodność kopii z […]
2 sierpnia 2022

Jak PIP kontroluje mobbing?

Szczegóły
Opublikowano:


Jak PIP kontroluje mobbing? Na podstawie niedawnego wywiadu z p. Katarzyną Łażewską – Hrycko, Głównym Inspektorem Pracy, można wyprowadzić następujące wnioski: PIP każde zgłoszenie mobbingu traktuje z […]
26 lipca 2022

Co to jest kwota wolna od podatku

Szczegóły
Opublikowano:


Podatki to główne źródło dochodów państwa, które umożliwia finansowanie jego działalności. Dzięki nim państwo opłaca np. szkoły, szpitale, budowę dróg czy wspiera najuboższych. Podatki różnią się […]
26 lipca 2022

Co to jest rekrutacja

Szczegóły
Opublikowano:


Rekrutacja to proces poszukiwania, przyciągania i zatrudniania nowych pracowników. Rekruterzy (specjaliści ds. rekrutacji) specjalizują się w tej dziedzinie i pomagają organizacjom w zatrudnianiu nowych pracowników. Ich […]
26 lipca 2022

Kodeks pracy

Szczegóły
Opublikowano:


Kodeks pracy – co to jest Kodeks pracy jest zbiorem ustaw i rozporządzeń, które określają w sposób ogólny prawa i obowiązki pracowników, pracodawców i agencji zewnętrznych. […]
6 lipca 2022

Z którego obniżenia wymiaru etatu skorzysta pracownik – rodzic po zmianie przepisów?

Szczegóły
Opublikowano:


Z którego obniżenia wymiaru etatu skorzysta pracownik – rodzic po zmianie przepisów? Na to pytanie odpowiada nasz wykładowca – Monika Frączek Wydaje się, że po nowelizacji […]
4 lipca 2022

Gdy upały powrócą część II

Szczegóły
Opublikowano:


Gdy upały powrócą część II Informacje na temat zapewnienia pracownikom BHP w czasie upałów są zawarte w ulotce informacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy “Praca w wysokich i […]
4 lipca 2022

Gdy upały powrócą część I

Szczegóły
Opublikowano:


Gdy upały powrócą część I Lato dopiero się zaczęło i pierwsze upały już dały się we znaki. Warto wiedzieć, jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracowników, gdy […]
23 czerwca 2022

Co ile lat muszą odbywać się szkolenia z pierwszej pomocy pracowników?

Szczegóły
Opublikowano:


Czy wiesz, co ile lat muszą odbywać się szkolenia z pierwszej pomocy pracowników? Czy takie szkolenia są obowiązkowe? Jak długo jest ważne zaświadczenie o takim szkoleniu? […]
12 maja 2022
kompetencje miękkie co to

Kompetencje miękkie – co to jest i jak je podnieść?

Szczegóły
Opublikowano:


Umiejętności miękkie to doskonałe uzupełnienie kompetencji tzw. twardych, czyli konkretnej specjalistycznej wiedzy. Merytoryczna wiedza na dany temat jest obiektywna – można ją posiadać albo nie. Natomiast […]
21 marca 2022

Czy badania wstępne wlicza się do czasu pracy?

Szczegóły
Opublikowano:


Osoby, które zamierzają podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, często szukają w sieci informacji o badaniach wstępnych. Czy konieczność pójścia na badania lekarskie opóźni podjęcie […]
9 lutego 2022

Przedstawiciele pracodawców pozytywnie o nowych przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Szczegóły
Opublikowano:


Znowelizowana ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców wprowadza wydłużenie do 24 miesięcy możliwości zatrudnienia cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy oraz likwidację 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego. Aż […]
1 lutego 2022

Stanowisko ZUS – jak ustalać zasiłek za okres przypadający na przełomie 2021 i 2022 roku?

Szczegóły
Opublikowano:


Stanowisko ZUS – jak ustalać zasiłek za okres przypadający na przełomie 2021 i 2022 roku? Zgodnie z art. 21 ustawy z 24 czerwca 2021 r. o […]
31 stycznia 2022

Ochrona Danych Osobowych a ZFŚS

Szczegóły
Opublikowano:


Niedawno (28.01.) obchodziliśmy Dzień Ochrony Danych Osobowych, z tej okazji przypominamy stanowiska UODO dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyznawania świadczeń z ZFŚS. Czy pracodawca, który […]
4 października 2021

Wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego

Szczegóły
Opublikowano:


Pracownik zatrudniony na cały etat nabył prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego z tytułu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w trakcie roku kalendarzowego. Czy powinien mieć udzielone całe 10 […]
30 września 2021

Urlop z tytułu niepełnosprawności

Szczegóły
Opublikowano:


20 września 2021 r. pracownik przedstawił orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym wydane 01.04.2021r. Od kiedy będzie korzystał ze szczególnych uprawnień w zakresie czasu pracy? Od […]
8 września 2021

Praca na część etatu w niedzielę

Szczegóły
Opublikowano:


Pracownik zatrudniony na pół etatu został wezwany do pracy w wolną niedzielę na 8 godzin. Dodatek na podstawie art. 151 § 5 Kodeksu pracy przysługuje mu […]
19 lipca 2021

Wydanie dokumentów z akt

Szczegóły
Opublikowano:


Pytanie ze szkolenia: Pracownik odchodzi z firmy i poprosił, żeby mu wydać oryginał orzeczenia o zdolności do pracy, bo swoje orzeczenie zgubił. Czy pracodawca może wypiąć […]
31 maja 2021

Odpis świadectwa pracy

Szczegóły
Opublikowano:


Trzeba podkreślić, ze w swoim stanowisku UODO zwrócił uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt związany z korzystaniem z prywatnych danych kontaktowych pracownika. Stwierdził, że możliwość nawiązywania przez pracodawcę kontaktów z pracownikiem […]
31 maja 2021

Dane osobowe cz.2

Szczegóły
Opublikowano:


Pracodawca ma w aktach osobowych zapisany prywatny numer telefonu i prywatny adres e-mail pracownika. Czy może z nich korzystać w razie konieczności np. wezwania pracownika do pracy po godzinach albo skontaktowania się z nim w dniu wolnym? […]
31 maja 2021

Dane osobowe cz.1

Szczegóły
Opublikowano:


Były pracownik zadzwonił i poprosił o wydanie odpisu świadectwa pracy. Jak to poprawnie zrobić i czy muszę pobrać od niego jakiś dokument w tej sprawie, czy rozmowa telefoniczna wystarczy? W obecnym stanie prawnym nie wydaje się […]
28 maja 2021

HOLISTYCZNA AKADEMIA PRACOWNIKA cz.3

Szczegóły
Opublikowano:


KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA c.d.Komunikacja międzygatunkowa KOBIETY I MĘŹCZYŹNI You’re my man! – mówi mi szef, prezes międzynarodowej dywizji na spotkaniu szefów regionów. Jest godzina 22.00. Panowie – jestem jedyną kobietą […]
okpp