Blog

Blog

12 maja 2022
kompetencje miękkie co to

Kompetencje miękkie – co to jest i jak je podnieść?

Szczegóły
Opublikowano:


Umiejętności miękkie to doskonałe uzupełnienie kompetencji tzw. twardych, czyli konkretnej specjalistycznej wiedzy. Merytoryczna wiedza na dany temat jest obiektywna – można ją posiadać albo nie. Natomiast […]
21 marca 2022

Czy badania wstępne wlicza się do czasu pracy?

Szczegóły
Opublikowano:


Osoby, które zamierzają podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, często szukają w sieci informacji o badaniach wstępnych. Czy konieczność pójścia na badania lekarskie opóźni podjęcie […]
9 lutego 2022

Przedstawiciele pracodawców pozytywnie o nowych przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Szczegóły
Opublikowano:


Znowelizowana ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców wprowadza wydłużenie do 24 miesięcy możliwości zatrudnienia cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy oraz likwidację 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego. Aż […]
1 lutego 2022

Stanowisko ZUS – jak ustalać zasiłek za okres przypadający na przełomie 2021 i 2022 roku?

Szczegóły
Opublikowano:


Stanowisko ZUS – jak ustalać zasiłek za okres przypadający na przełomie 2021 i 2022 roku? Zgodnie z art. 21 ustawy z 24 czerwca 2021 r. o […]
31 stycznia 2022

Ochrona Danych Osobowych a ZFŚS

Szczegóły
Opublikowano:


Niedawno (28.01.) obchodziliśmy Dzień Ochrony Danych Osobowych, z tej okazji przypominamy stanowiska UODO dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyznawania świadczeń z ZFŚS. Czy pracodawca, który […]
4 października 2021

Wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego

Szczegóły
Opublikowano:


Pracownik zatrudniony na cały etat nabył prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego z tytułu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w trakcie roku kalendarzowego. Czy powinien mieć udzielone całe 10 […]
30 września 2021

Urlop z tytułu niepełnosprawności

Szczegóły
Opublikowano:


20 września 2021 r. pracownik przedstawił orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym wydane 01.04.2021r. Od kiedy będzie korzystał ze szczególnych uprawnień w zakresie czasu pracy? Od […]
8 września 2021

Praca na część etatu w niedzielę

Szczegóły
Opublikowano:


Pracownik zatrudniony na pół etatu został wezwany do pracy w wolną niedzielę na 8 godzin. Dodatek na podstawie art. 151 § 5 Kodeksu pracy przysługuje mu […]
19 lipca 2021

Wydanie dokumentów z akt

Szczegóły
Opublikowano:


Pytanie ze szkolenia: Pracownik odchodzi z firmy i poprosił, żeby mu wydać oryginał orzeczenia o zdolności do pracy, bo swoje orzeczenie zgubił. Czy pracodawca może wypiąć […]
31 maja 2021

Odpis świadectwa pracy

Szczegóły
Opublikowano:


Trzeba podkreślić, ze w swoim stanowisku UODO zwrócił uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt związany z korzystaniem z prywatnych danych kontaktowych pracownika. Stwierdził, że możliwość nawiązywania przez pracodawcę kontaktów z pracownikiem […]
31 maja 2021

Dane osobowe cz.2

Szczegóły
Opublikowano:


Pracodawca ma w aktach osobowych zapisany prywatny numer telefonu i prywatny adres e-mail pracownika. Czy może z nich korzystać w razie konieczności np. wezwania pracownika do pracy po godzinach albo skontaktowania się z nim w dniu wolnym? […]
31 maja 2021

Dane osobowe cz.1

Szczegóły
Opublikowano:


Były pracownik zadzwonił i poprosił o wydanie odpisu świadectwa pracy. Jak to poprawnie zrobić i czy muszę pobrać od niego jakiś dokument w tej sprawie, czy rozmowa telefoniczna wystarczy? W obecnym stanie prawnym nie wydaje się […]
28 maja 2021

HOLISTYCZNA AKADEMIA PRACOWNIKA cz.3

Szczegóły
Opublikowano:


KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA c.d.Komunikacja międzygatunkowa KOBIETY I MĘŹCZYŹNI You’re my man! – mówi mi szef, prezes międzynarodowej dywizji na spotkaniu szefów regionów. Jest godzina 22.00. Panowie – jestem jedyną kobietą […]
28 maja 2021

HOLISTYCZNA AKADEMIA PRACOWNIKA cz.2

Szczegóły
Opublikowano:


KOMUNIKACJA INTERPERSONALNAczyli jak gadać, żeby się dogadać… Technicznie rzecz ujmując, mamy świetną komunikację, która nie działa… – napisał młody menadżer, student Executive MBA Akademii L.Koźminskiego, w eseju stanowiącym jego komentarz […]
28 maja 2021

HOLISTYCZNA AKADEMIA PRACOWNIKA cz.1

Szczegóły
Opublikowano:


LICZĄ SIĘ KOMPETENCJE Przestańmy zajmować się pierdołami, przejdźmy do konkretów! – odpowiada mi 30 letni dyrektor banku.Dopóki ja im płacę (podwładnym), mają robić to, co ja im każę; jak ja się […]
okpp
okpp