Szkolenia zamknięte

Dedykowane szkolenia zamknięte dla Twoich pracowników

Wszystkie organizowane przez nas szkolenia i warsztaty mają charakter praktyczny, a program oraz sposób prowadzenia zajęć odpowiada oczekiwaniom odbiorców.

Szkolenia dostosowywane są do Państwa potrzeb

Wartość naszych szkoleń zamkniętych oparta jest w dużej mierze na dostosowaniu zawartości merytorycznej oraz czasu, sposobu i miejsca realizacji szkolenia do potrzeb i możliwości konkretnej firmy. Zakres każdego z nich ustalamy indywidualnie. Jesteśmy także otwarci na Państwa sugestie i oczekiwania.

Jakie są korzyści udziału w szkoleniach zamkniętych organizowanych przez Most Wanted!?

 • Dopasujemy program szkolenia do oczekiwań uczestników, zamawiający szkolenie ma wpływ na ostateczny zakres programu szkolenia,
 • Jeżeli taka będzie wola zamawiającego szkolenie - wewnętrzne dokumenty organizacji mogą stanowić element materiałów szkoleniowych (praca na konkretnych np. procedurach lub regulaminach),
 • Dajemy możliwość przeszkolenia wybranych lub wszystkich pracowników z wskazanego zakresu tematycznego, zgodnie z potrzebami konkretnej organizacji,
 • Zapewniamy dostosowanie szkolenia do branży i otoczenia biznesowego, w którym działa zamawiający szkolenie,
 • Zapewniamy dostosowanie treści szkolenia do poziomu zaawansowania jego uczestników w zakresie danej tematyki,
 • Cały czas szkolenia poświęcony jest danej organizacji i jej problemom, uczestnicy mogą identyfikować się z treścią szkolenia oraz zadawać pytania bez skrepowania,
 • Termin szkolenia dostosowujemy do preferencji uczestników, możliwe również niestandardowe dni i godziny zajęć,
 • Czas odbywania zajęć można ustawić w sposób minimalizujący zakłócenia toku pracy,
 • Organizujemy szkolenia w miejscu wybranym przez zamawiającego i najwygodniejszym dla uczestników szkolenia,
 • Dopasowujemy sposób i tryb prowadzania zajęć do specyfiki i możliwości technicznych oraz organizacyjnych zamawiającego szkolenie oraz jego uczestników,
 • Szkolenie w formule on-line są organizowane z wykorzystaniem narzędzi preferowanych przez zamawiającego szkolenie np. – platforma Clickmeeting, Ms Teams lub inne,
 • Interakcja pomiędzy znającymi się uczestnikami jest pełniejsza, wyższa jest też efektywność uczenia się, pogłębia się integracja szkolącego się zespołu,
 • Koszt szkolenia jest ustalany indywidualnie z zamawiającym, koszt jest ustalany preferencyjnie jeżeli szkolenie ma dotyczyć większej liczby uczestników lub zamawiający umówi się na więcej szkoleń w określonej perspektywie czasowej,
 • Szkolenia zamknięte – to praktyczna i dobrze oceniana forma employer brandingu wewnętrznego, która przekłada się na pozytywny wizerunek organizacji jako pracodawcy.

Działamy na polskim rynku z powodzeniem od 1998 roku

Dzięki profesjonalizmowi, zaangażowaniu i wysokiej jakości naszych działań zdobyliśmy zaufanie ponad 45 000 osób, które wzięły udział w naszych szkoleniach.

Jakość materiałów

Wszyscy uczestnicy realizowanych szkoleń otrzymują komplet specjalnie opracowanych materiałów szkoleniowych, a uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest certyfikatem.

Najlepsza kadra

Współpracujemy z doświadczonymi trenerami, którzy przekazują nie tylko teorię, ale przede wszystkim praktyczne przykłady jej zastosowania. Przy współpracy z wysoko wykwalifikowanymi wykładowcami i trenerami przygotowujemy indywidualny, dostosowany do Państwa potrzeb program szkolenia.

Metody szkoleniowe

Warsztaty są prowadzone w interaktywny sposób z użyciem najnowszych osiągnięć technologicznych. Nadrzędnym celem, jest przekazanie wiedzy i umiejętności w jak najbardziej przystępny dla Uczestników sposób. Małe grupy ułatwiają dyskusję i bezpośredni kontakt z prowadzącym.

Profesjonalnie nie znaczy nudno. Nasze szkolenia realizujemy stosując różnorodne formy dydaktyczne:

 • Studia przypadków
 • Symulacje
 • Ćwiczenia indywidualne oraz grupowe
 • Odgrywanie ról
 • Burze mózgów
 • Moderowane dyskusje
 • Gry szkoleniowe

Pracodawcom i pracownikom oferujemy nowoczesne i praktyczne bloki szkoleniowe w tematach:

 • Kapitał ludzki
 • Rozwój osobisty
 • Prawo pracy
 • Sprzedaż i obsługa klienta
 • Dla managera
 • I wiele więcej...

Dlaczego warto się szkolić z Most Wanted! Sp. z o. o.

 • Nasi wykładowcy i trenerzy to wyłącznie wysoko wykwalifikowana kadra.
 • Szkolenia odbywają się zawsze w małych grupach co gwarantuje bezpośredni kontakt z prowadzącym.
 • Szyjemy program na miarę” Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.
 • Przekazujemy wiedzę, którą bezpośrednio przełożycie Państwo na praktyczne działanie.
 • Szkolenia prowadzimy w sposób interaktywny, stosując najnowsze osiągnięcia technologiczne.
 • Nasze kursy są przystępne, zrozumiałe i ciekawe.
 • Dla każdego uczestnika mamy komplet profesjonalnie przygotowanych, estetycznie wykonanych materiałów szkoleniowych.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym certyfikatem.
NASZYM PRIORYTETEM JEST JAKOŚĆ