Aktualności

Aktualności

13 czerwca 2022

Praca zdalna i kontrola trzeźwości w Sejmie RP

Szczegóły
Opublikowano:


Praca zdalna i kontrola trzeźwości w Sejmie RP. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (dotyczący pracy zdalnej oraz kontroli obecności […]
13 czerwca 2022

Czy utrata zaufania może być przyczyną wypowiedzenia?

Szczegóły
Opublikowano:


Czy utrata zaufania może być przyczyną wypowiedzenia? Ocena zależy od konkretnego stanu faktycznego. Kwestię, czy utrata zaufania może stanowić przyczynę wypowiedzenia, w klarowny sposób wyjaśnił Sąd […]
8 czerwca 2022

Zmiany w umowach o pracę oraz uprawnieniach rodzicielskich i opiekuńczych coraz bliżej

Szczegóły
Opublikowano:


Zmiany w umowach o pracę oraz uprawnieniach rodzicielskich i opiekuńczych coraz bliżej Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się nowa wersja projektu ustawy o zmianie […]
26 maja 2022

Rada Ministrów przyjęła projekt nowych przepisów Kodeksu pracy dotyczących pracy zdalnej i kontroli trzeźwości

Szczegóły
Opublikowano:


Rada Ministrów przyjęła projekt nowych przepisów Kodeksu pracy dotyczących pracy zdalnej i kontroli trzeźwości Informacja na ten temat pojawiła się m.in. na stronie Ministerstwa Rodziny i […]
5 maja 2022

Kolejna wersja projektu przepisów o pracy zdalnej i kontroli trzeźwości

Szczegóły
Opublikowano:


Kolejna wersja projektu przepisów o pracy zdalnej i kontroli trzeźwości. Na stronie RCL (Żródło) zmieszczona została kolejna wersja projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy […]
22 kwietnia 2022

Nowy projekt przepisów o sygnalistach

Szczegóły
Opublikowano:


Nowy projekt przepisów o sygnalistach. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (Źródło) została opublikowana druga wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli potocznie ustawy o […]
19 kwietnia 2022

Zmiany w składce zdrowotnej

Szczegóły
Opublikowano:


Zmiany w składce zdrowotnej. W Dzienniku Ustaw z 12 kwietnia br. (poz. 807) opublikowana została ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks […]
11 kwietnia 2022

Wyzwanie – jak redukować stres w miejscu pracy?

Szczegóły
Opublikowano:


Wyzwanie – jak redukować stres w miejscu pracy? PIP zwraca uwagę, że w środowisku pracy występuje wiele rodzajów zagrożeń zawodowych. Są to zagrożenia fizyczne, chemiczne, biologiczne, […]
10 kwietnia 2022

Będą wyższe opłaty za oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Szczegóły
Opublikowano:


Będą wyższe opłaty za oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. 8 kwietnia br. na stronnie internetowej RCL (Źródło) umieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego […]
7 kwietnia 2022

Polscy pracodawcy delegują największą liczbę pracowników

Szczegóły
Opublikowano:


Polscy pracodawcy delegują największą liczbę pracowników. Jak podał Dziennik Gazeta Prawna (wydanie z 4 kwietnia br. nr 65 5727) – zdaniem Gertrudy Uścickiej Prezes ZUS – […]
7 kwietnia 2022

Co pracodawcy myślą o przepisach na temat rodzicielstwa?

Szczegóły
Opublikowano:


Co pracodawcy myślą o przepisach na temat rodzicielstwa? Organizacja pracodawców Lewiatan wyraziła opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw […]
6 kwietnia 2022

Zmiany w PPK

Szczegóły
Opublikowano:


Zmiany w PPK – Przekazana Prezydentowi RP i Marszalkowi Senatu ustawa z dnia z 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich […]
4 kwietnia 2022

Zmiany w Polskim Ładzie oceniane raczej pozytywnie

Szczegóły
Opublikowano:


Zmiany w Polskim Ładzie oceniane raczej pozytywnie Osią nowych przepisów będzie zmiana skali podatkowej z 17% do 12%. W sposób istotny zmniejszy się tzw. klin podatkowy. […]
4 kwietnia 2022

Uprawnienia rodzicielskie, opiekuńcze i zwolnienia od pracy z powodów osobistych – QUIZ

Szczegóły
Opublikowano:


Zapraszamy do krótkiego quizu o uprawnieniach rodzicielskim, opiekuńczych i zwolnieniach od pracy z powodów osobistych! Dziecko urodziło się w lutym br., ale pracownik jeszcze nie był […]
1 kwietnia 2022

Nowe zasady występowania o zaświadczenie A1

Szczegóły
Opublikowano:


Od 1 kwietnia br. wniosek o wydanie zaświadczenia A1 składa się do ZUS-u wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez PUE. Wnioski papierowe nie będą już przyjmowane. Jak […]
21 marca 2022

Informacja dla chcących zatrudnić kierowców z Ukrainy

Szczegóły
Opublikowano:


Informacja dla chcących zatrudnić kierowców z Ukrainy. Urząd do Spraw Cudzoziemców opublikował informację dotyczącą wiz krajowych ukraińskich kierowców transportu międzynarodowego. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w […]
18 marca 2022

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Szczegóły
Opublikowano:


Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych złożyła projekt o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy […]
14 marca 2022

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy opublikowana

Szczegóły
Opublikowano:


Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z […]
10 marca 2022

Zmiany Polskiego Ładu opublikowane i wchodzą w życie

Szczegóły
Opublikowano:


W Dzienniku Ustaw z 9 marca br. (poz. 558) opublikowana została ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób […]
8 marca 2022

Okazja i konieczność, żeby przejść na akta elektroniczne – zapraszamy na pigułkę wiedzy

Szczegóły
Opublikowano:


Kupujący papier dopiero co musieli zmierzyć się z podwyżką cen papieru, która weszła w życie z początkiem 2022 roku, a producenci papieru zapowiedzieli już kolejne podwyżki. […]
8 marca 2022

Prace w Sejmie nad ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy

Szczegóły
Opublikowano:


Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk sejmowy nr 2069) po pierwszym czytaniu został skierowany do sejmowej […]
6 marca 2022

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Szczegóły
Opublikowano:


KPRM przedstawiła założenia projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nr UD356). Za realizację projektu jest odpowiedzialny MSWiA. […]
5 marca 2022

Dodatkowe zwolnienie od pracy na rzecz obrony państwa

Szczegóły
Opublikowano:


Projekt ustawy – o obronie Ojczyzny (druk sejmowy nr 2052) przewiduje, że na osoby posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły 16, a nie przekroczyły 55 lat życia, może być […]
2 marca 2022

Informacje ze strony Urzędu do spraw Cudzoziemców

Szczegóły
Opublikowano:


Urząd do spraw Cudzoziemców umieścił na swojej stronie „Informację w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy”. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, […]
2 marca 2022

Rozpoczęte prace parlamentarne nad ustawą o obronie Ojczyzny

Szczegóły
Opublikowano:


28 lutego br. do Sejmu RP trafił i został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu rządowy projekt ustawy – o obronie Ojczyzny (druk sejmowy nr […]
27 lutego 2022

Przyjęto poprawki w Polskim Ładzie

Szczegóły
Opublikowano:


Z dniem następującym po jej ogłoszeniu – wejdzie w życie ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, […]
26 lutego 2022

Ważne informacje na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców

Szczegóły
Opublikowano:


Na stronie Urzędu do spraw Cudzoziemców zostały opublikowane informacje dla obywateli Ukrainy w tym adresy tzw. punktów recepcyjnych, czyli miejsc, w których udzielone zostanie więcej informacji […]
23 lutego 2022

Kontrola pracowników na obecność alkoholu i narkotyków

Szczegóły
Opublikowano:


W najbliższym czasie planowane są nie tylko zamiany w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, w umowach o pracę, w obowiązkach informacyjnych wobec pracowników, w stosowaniu pracy zdalnej; do […]
22 lutego 2022

Ustawa w zakresie uprawnień rodziców i opiekunów przewiduje rewolucyjne zmiany

Szczegóły
Opublikowano:


Opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw w zakresie uprawnień rodziców i opiekunów przewiduje rewolucyjne zmiany, polegające na tym, że: […]
21 lutego 2022

Projekt zmian w umowach o pracę i uprawnieniach rodziców i opiekunów

Szczegóły
Opublikowano:


Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który zawiera planowane rozwiązania w tych dwóch tematach został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania […]
okpp