GIP uważa, że można „nadpracować” wyjście prywatne