Na Radzie Dialogu Społecznego przedstawiono najważniejsze działania MRPiPS