Zatrudnienie cudzoziemców – konferencja i praktyczny warsztat