Aktualności

Aktualności

11 stycznia 2023

Czy wejście w życie przepisów regulujących pracę zdalną będzie rewolucją czy ewolucją?

Szczegóły
Opublikowano:


Czy wejście w życie przepisów regulujących pracę zdalną będzie rewolucją czy ewolucją? Art. 21 ustawy z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy– Kodeks pracy oraz niektórych […]
9 stycznia 2023

Wypadek w pracy w czasie pracy zdalnej

Szczegóły
Opublikowano:


Wypadek w pracy w czasie pracy zdalnej. W myśl projektowanego art. 6731 § 9 kp, w razie wypadku przy pracy zdalnej, stosuje się odpowiednio regulację zwartą […]
2 stycznia 2023

Kontrola pracownika w miejscu wykonywania pracy

Szczegóły
Opublikowano:


Kontrola pracownika w miejscu wykonywania pracy. Aktualnie, pod rządami obowiązującego jeszcze art. 6714 § 2 kp, jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca ma prawo […]
2 stycznia 2023

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w zakresie BHP w przypadku powierzenia pracy zdalnej?

Szczegóły
Opublikowano:


Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w zakresie BHP w przypadku powierzenia pracy zdalnej? Po pierwsze: szkolenia BHP. Szkolenia BHP mają umożliwić pracownikowi uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie […]
22 grudnia 2022

Praca zdalna dalej procedowana w styczniu 2023 roku

Szczegóły
Opublikowano:


Praca zdalna dalej procedowana w styczniu 2023 roku. Posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach zaplanowane na 20 grudnia br. zostało odwołane. Komisja spotka się […]
16 grudnia 2022

Senat RP przyjął poprawki do pracy zdalnej

Szczegóły
Opublikowano:


Senat RP przyjął poprawki do pracy zdalnej. Ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – została przyjęta przez […]
12 grudnia 2022

Terminy powołań do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w 2023 r.

Szczegóły
Opublikowano:


Terminy powołań do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w 2023 roku. Zgodnie z decyzją nr 176 Ministra Obrony Narodowej z 5 grudnia 2022 r. w sprawie realizacji dobrowolnej […]
7 grudnia 2022

Energiczne prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach

Szczegóły
Opublikowano:


Energiczne prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach. Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (UC132) został przyjęty przez Stały Komitet […]
5 grudnia 2022

Czas pracy w 2023

Szczegóły
Opublikowano:


Czas pracy w 2023. Wymiar czasu pracy w Kodeksie pracy ma kilka znaczeń (np. jako wymiar etatu). Przede wszystkim jednak wymiar czasu pracy to liczba godzin […]
23 listopada 2022

Zostaną wprowadzone niezapowiadane wcześniej zmiany w badaniach profilaktycznych

Szczegóły
Opublikowano:


Zostaną wprowadzone niezapowiadane wcześniej zmiany w badaniach profilaktycznych. W trakcie prac w Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego do projektu ustawy […]
26 października 2022

Zmiana czasu z letniego na zimowy

Szczegóły
Opublikowano:


Zmiana czasu z letniego na zimowy. W nocy z 29 na 30 października 2022 r. nastąpi przejście z czasu letniego na zimowy. Osoby, które w tym […]
23 października 2022

Galeria z 45. edycji Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy

Szczegóły
Opublikowano:


Zapraszamy do galerii z 45. edycji Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy, który odbył się w dniach 20-21.10.2022 roku w formie stacjonarnej (Warszawa) oraz on-line. Głównym tematem Kongresu […]
12 października 2022

Dla kogo dopłaty do pracy zdalnej?

Szczegóły
Opublikowano:


Dla kogo dopłaty do pracy zdalnej? Zapowiadane „dopłaty” do pracy zdalnej będą to nowe środki pomocy w zatrudnianiu osób bezrobotnych, przewidziane w projekcie nowej ustawy o […]
6 października 2022

Co z uprawnieniami rodzicielskimi i opiekuńczymi z dyrektywy Work Life Balance?

Szczegóły
Opublikowano:


Co z uprawnieniami rodzicielskimi i opiekuńczymi z dyrektywy Work Life Balance? Prace nad tą nowelizacją Kodeksu pracy trwają. Nad tematem, czy 70% podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego za […]
4 października 2022

Resort pracy pilnie zmienia rozporządzenia dotyczące pracy cudzoziemców

Szczegóły
Opublikowano:


Resort pracy pilnie zmienia rozporządzenia dotyczące pracy cudzoziemców. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniających: rozporządzenie w sprawie […]
3 października 2022

Co się dzieje z pracą zdalną i kontrolą trzeźwości?

Szczegóły
Opublikowano:


Co się dzieje z pracą zdalną i kontrolą trzeźwości? Prace dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2335) są […]
26 września 2022

Będzie zupełnie nowa ustawa o zatrudnieniu cudzoziemców

Szczegóły
Opublikowano:


Będzie zupełnie nowa ustawa o zatrudnieniu cudzoziemców. Planuje się, że będzie uchwalona nowa ustawa o zatrudnieniu cudzoziemców. Jej projekt został umieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji […]
8 września 2022

Praca zdalna i trzeźwość w Sejmie

Szczegóły
Opublikowano:


Praca zdalna i trzeźwość w Sejmie. Prace legislacyjne w sprawie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości i obecności w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu ruszają w […]
6 września 2022

Zmiany w uprawnieniach pracowniczych rodziców adopcyjnych

Szczegóły
Opublikowano:


Zmiany w uprawnieniach pracowniczych rodziców adopcyjnych. Nowe rozwiązania prawne ma wprowadzić projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych […]
19 sierpnia 2022

Jak rozliczyć przejazd z domu do biura przy pracy zdalnej hybrydowej?

Szczegóły
Opublikowano:


Jak rozliczyć przejazd z domu do biura przy pracy zdalnej hybrydowej? Praca zdalna na podstawie Kodeksu pracy jeszcze nie obowiązuje, a już wydawane są pierwsze stanowiska urzędowe […]
12 sierpnia 2022

Nowy termin wejścia w życie zmian w prawie pracy

Szczegóły
Opublikowano:


Nowy termin wejścia w życie zmian w prawie pracy. Jako odniesienie się do uwag zgłoszonych w ramach Komitetu do Spraw Europejskich opublikowany został kolejny tekst projektu […]
9 sierpnia 2022

Praca zdalna w części B akt osobowych?

Szczegóły
Opublikowano:


Praca zdalna w części B akt osobowych? Praca zdalna ma zastąpić telepracę, a zgodnie z § 3 pkt 2 litera v rozporządzenia MRPiPS z dnia 10 grudnia […]
26 lipca 2022

Od 28 lipca br. wzrasta dieta za krajową podróż służbową

Szczegóły
Opublikowano:


Od 28 lipca br. wzrasta dieta za krajową podróż służbową. Od tej daty dieta w czasie podróży krajowej będzie wynosić 38 zł za dobę podróży. Zmianę wprowadzi […]
20 lipca 2022

Dalsze prace nad zmianami w uprawnieniach rodzicielskich i umowach

Szczegóły
Opublikowano:


Dalsze prace nad zmianami w uprawnieniach rodzicielskich i umowach. Mimo pogłosek o znacznym opóźnieniu – prace nad zmianami Kodeksu pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich i umów […]
11 lipca 2022

Jak zawrzeć zawrzeć porozumienie zbiorowe dotyczące zasad wykonywania pracy zdalnej? – schemat

Szczegóły
Opublikowano:


Jak zawrzeć zawrzeć porozumienie zbiorowe dotyczące zasad wykonywania pracy zdalnej? Jak wydać regulamin dotyczący wykonywania pracy zdalnej? Na te i inne pyta dotyczące nowych zasad zawierania umów […]
11 lipca 2022

Posuwają się naprzód prace legislacyjne w sprawie sygnalistów

Szczegóły
Opublikowano:


Posuwają się naprzód prace legislacyjne w sprawie sygnalistów. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa w wersji po uzgodnieniach […]
4 lipca 2022

Postęp prac nad projektem zmian w Kodeksie pracy

Szczegóły
Opublikowano:


Postęp prac nad projektem zmian w Kodeksie pracy. 1 lipca br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz […]
27 czerwca 2022

Jak rozliczyć pracę nadliczbową w niedzielę?– nowe stanowisko

Szczegóły
Opublikowano:


Jak rozliczyć pracę nadliczbową w niedzielę?– nowe stanowisko. Gdyby wszyscy postępowali zgodnie z wyrokiem NSA z 29 sierpnia 2008 r. (I OSK 1281/07) to praca w […]
15 czerwca 2022

Jak wskazać utratę zaufania w treści oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę?

Szczegóły
Opublikowano:


Jak wskazać utratę zaufania w treści oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę? Wskazanie w piśmie wypowiadającym umowę o pracę utraty zaufania pracodawcy – jako jego przyczyny […]
14 czerwca 2022

W jakich przypadkach utrata zaufania nie może być wykorzystana jako podstawa wypowiedzenia?

Szczegóły
Opublikowano:


W jakich przypadkach utrata zaufania nie może być wykorzystana jako podstawa wypowiedzenia? Utrata zaufania musi mieć oparcie w przesłankach natury obiektywnej i racjonalnej. Nie może wynikać z […]
okpp