Aktualności
5 marca 2022

Dodatkowe zwolnienie od pracy na rzecz obrony państwa

Szczegóły
Opublikowano:


Projekt ustawy – o obronie Ojczyzny (druk sejmowy nr 2052) przewiduje, że na osoby posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły 16, a nie przekroczyły 55 lat życia, może być […]
2 marca 2022

Informacje ze strony Urzędu do spraw Cudzoziemców

Szczegóły
Opublikowano:


Urząd do spraw Cudzoziemców umieścił na swojej stronie „Informację w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy”. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, […]
2 marca 2022

Rozpoczęte prace parlamentarne nad ustawą o obronie Ojczyzny

Szczegóły
Opublikowano:


28 lutego br. do Sejmu RP trafił i został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu rządowy projekt ustawy – o obronie Ojczyzny (druk sejmowy nr […]
27 lutego 2022

Przyjęto poprawki w Polskim Ładzie

Szczegóły
Opublikowano:


Z dniem następującym po jej ogłoszeniu – wejdzie w życie ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, […]
26 lutego 2022

Ważne informacje na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców

Szczegóły
Opublikowano:


Na stronie Urzędu do spraw Cudzoziemców zostały opublikowane informacje dla obywateli Ukrainy w tym adresy tzw. punktów recepcyjnych, czyli miejsc, w których udzielone zostanie więcej informacji […]
23 lutego 2022

Kontrola pracowników na obecność alkoholu i narkotyków

Szczegóły
Opublikowano:


W najbliższym czasie planowane są nie tylko zamiany w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, w umowach o pracę, w obowiązkach informacyjnych wobec pracowników, w stosowaniu pracy zdalnej; do […]
22 lutego 2022

Ustawa w zakresie uprawnień rodziców i opiekunów przewiduje rewolucyjne zmiany

Szczegóły
Opublikowano:


Opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw w zakresie uprawnień rodziców i opiekunów przewiduje rewolucyjne zmiany, polegające na tym, że: […]
21 lutego 2022

Projekt zmian w umowach o pracę i uprawnieniach rodziców i opiekunów

Szczegóły
Opublikowano:


Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który zawiera planowane rozwiązania w tych dwóch tematach został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania […]
20 lutego 2022

Urzędy wydały o prawie 40% więcej zezwoleń na pobyt cudzoziemców

Szczegóły
Opublikowano:


Rośnie liczba cudzoziemców otrzymujących zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w 2021 roku było ich o około 38 procent więcej […]
okpp
okpp