Aktualności
29 sierpnia 2021

Ubezpieczenia społeczne – zapowiadane zmiany od września

Szczegóły
Opublikowano:


Od września rozpocznie się wprowadzanie znaczących zmian w ubezpieczeniach. Poświęcimy im cały dzień na warsztatowych zajęciach w trakcie Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy (https://ogolnopolskikongresprawapracy.pl/warsztat-ii/) Na oficjalnej stronie […]
18 sierpnia 2021

Bezrobocie rośnie wolno, ale już teraz ciężko znaleźć pracę

Szczegóły
Opublikowano:


Pandemia Covid-19 bardzo mocno uderzyła w pracowników i gospodarkę praktycznie wszystkich państw na całym świecie. Znacząco odczuła ją także Polska. Statystyki z roku 2020 pokazują, jak […]
3 sierpnia 2021

Prace legislacyjne nad nowelizacją Kodeksu pracy

Szczegóły
Opublikowano:


Trwają prace legislacyjne mające na celu nowelizację Kodeksu pracy Mimo okresu wakacyjnego trwają prace legislacyjne dotyczące badania stanu trzeźwości pracowników oraz pracy zdalnej. Do ustawy o […]
28 lipca 2021

Projekt o kontrolach PIP

Szczegóły
Opublikowano:


Do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju skierowano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk sejmowy 1402). Projektowana zmiana ma na […]
26 lipca 2021

Minimalne wynagrodzenie w 2022

Szczegóły
Opublikowano:


Na stronie RCL jest opublikowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku. Przewiduje on, […]
20 lipca 2021

RPO a sygnaliści

Szczegóły
Opublikowano:


Kto będzie organem nadrzędnym w odniesieniu do zewnętrznych kanałów zgłoszeń dla sygnalistów? Za pośrednictwem strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich możemy potwierdzić informacje, że w Ministerstwie Rozwoju, […]
15 lipca 2021

Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Szczegóły
Opublikowano:


Mało wiedzy na temat dyrektywy o ochronie sygnalistów – warto to zmienić Badania wskazują, że nie wszyscy pracodawcy są przygotowani na wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i […]
14 lipca 2021

Urlop rodzinny

Szczegóły
Opublikowano:


Do procedowania w Sejmie RP został skierowany poselski projekt o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1321). Przewiduje on wprowadzenie […]
12 lipca 2021

Poselski projekt zmian work – life balance

Szczegóły
Opublikowano:


Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy w celu wprowadzenia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (druk sejmowy 1319) przewiduje wprowadzenie […]