Dobre praktyki Kadrowca
4 października 2021

Wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego

Szczegóły
Opublikowano:


Pracownik zatrudniony na cały etat nabył prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego z tytułu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w trakcie roku kalendarzowego. Czy powinien mieć udzielone całe 10 […]
30 września 2021

Urlop z tytułu niepełnosprawności

Szczegóły
Opublikowano:


20 września 2021 r. pracownik przedstawił orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym wydane 01.04.2021r. Od kiedy będzie korzystał ze szczególnych uprawnień w zakresie czasu pracy? Od […]
8 września 2021

Praca na część etatu w niedzielę

Szczegóły
Opublikowano:


Pracownik zatrudniony na pół etatu został wezwany do pracy w wolną niedzielę na 8 godzin. Dodatek na podstawie art. 151 § 5 Kodeksu pracy przysługuje mu […]
19 lipca 2021

Wydanie dokumentów z akt

Szczegóły
Opublikowano:


Pytanie ze szkolenia: Pracownik odchodzi z firmy i poprosił, żeby mu wydać oryginał orzeczenia o zdolności do pracy, bo swoje orzeczenie zgubił. Czy pracodawca może wypiąć […]
31 maja 2021

Odpis świadectwa pracy

Szczegóły
Opublikowano:


Trzeba podkreślić, ze w swoim stanowisku UODO zwrócił uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt związany z korzystaniem z prywatnych danych kontaktowych pracownika. Stwierdził, że możliwość nawiązywania przez pracodawcę kontaktów z pracownikiem […]
31 maja 2021

Dane osobowe cz.2

Szczegóły
Opublikowano:


Pracodawca ma w aktach osobowych zapisany prywatny numer telefonu i prywatny adres e-mail pracownika. Czy może z nich korzystać w razie konieczności np. wezwania pracownika do pracy po godzinach albo skontaktowania się z nim w dniu wolnym? […]
31 maja 2021

Dane osobowe cz.1

Szczegóły
Opublikowano:


Były pracownik zadzwonił i poprosił o wydanie odpisu świadectwa pracy. Jak to poprawnie zrobić i czy muszę pobrać od niego jakiś dokument w tej sprawie, czy rozmowa telefoniczna wystarczy? W obecnym stanie prawnym nie wydaje się […]