Blog
17 maja 2024

Urlop i zwolnienie z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia

Szczegóły
Opublikowano:


Urlop i zwolnienie z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia. Pracownik nie otrzymał orzeczenia o zdolności do pracy po badaniach profilaktycznych, w skutek czego pracodawca zdecydował się […]
6 maja 2024

Restrukturyzacja – rozwiązanie na trudne czasy

Szczegóły
Opublikowano:


Restrukturyzacja – rozwiązanie na trudne czasy. Obecnie koszty prowadzonej działalności mogą znacznie przekroczyć robione jakiś czas temu prognozy i wyliczenia. Wiele firm rozważa, jak poradzić sobie z […]
6 maja 2024

Jakich danych nie można podawać w skierowaniu na badania kontrolne?

Szczegóły
Opublikowano:


Jakich danych nie można podawać w skierowaniu na badania kontrolne? W ocenie Urzędu Ochrony Danych Osobowych – pracodawca, który wypisuje pracownikowi skierowanie na badania kontrolne nie może […]
16 kwietnia 2024

Pojęcie restrukturyzacji

Szczegóły
Opublikowano:


Pojęcie restrukturyzacji. Często powtarzane jest twierdzenie, że jeżeli tylko w danej firmie pojawią się kłopoty z płatnościami i utrzymaniem płynności finansowej – restrukturyzacja może się okazać najlepszym […]
14 kwietnia 2024

Jakie są skutki kontroli trzeźwości pracownika?

Szczegóły
Opublikowano:


Jakie są skutki kontroli trzeźwości pracownika? Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli: kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie tego pracownika wskazującą na stan po użyciu […]
8 kwietnia 2024

Kiedy jest chroniony małżonek żołnierza?

Szczegóły
Opublikowano:


Kiedy jest chroniony małżonek żołnierza? Zgodnie z art. 306 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o Obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2024 […]
26 marca 2024

Jeszcze o sile wyższej

Szczegóły
Opublikowano:


Jeszcze o sile wyższej. Pracownik nie musi dołączać do wniosku o zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej dokumentów potwierdzających uprawnienie do tego zwolnienia, zwłaszcza, że byłyby […]
11 marca 2024

Ciągle pojawiają się nowe stanowiska na temat IWZ

Szczegóły
Opublikowano:


Ciągle pojawiają się nowe stanowiska na temat IWZ. Nie tylko zasady korzystania ze zwolnienia z powodu siły wyższej budzą wątpliwości pracowników działów kadr i HR. Dokumentem bardzo […]
8 marca 2024

Siła wyższa cz. 2 Jaki jest zakres wniosku o zwolnienie z powodu siły wyższej?

Szczegóły
Opublikowano:


Siła wyższa cz. 2 – Jaki jest zakres wniosku o zwolnienie z powodu siły wyższej? Przepis art. 1481Kodeksu pracy nie wskazuje jakie informacje pracownik musi podać […]