Blog
27 marca 2023

L4 w pierwszym miesiącu pracy – co należy się pracownikowi?

Szczegóły
Opublikowano:


Kodeks pracy i wszystkie zasady dotyczące zatrudnienia to zawsze ciężki orzech do zgryzienia, tak dla pracodawcy jak i pracownika. Dziś zajmiemy się L4 w pierwszym miesiącu […]
6 lutego 2023

Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika

Szczegóły
Opublikowano:


Prawo pracy przewiduje okres wypowiedzenia, który został ustanowiony w celu zapewnienia stabilizacji i ciągłości działalności biznesowej, jak również dla ochrony interesów pracownika. Niekiedy może się jednak […]
31 stycznia 2023

Praca zdalna okazjonalna – minimum formalności i kosztów dla pracodawcy

Szczegóły
Opublikowano:


Praca zdalna okazjonalna – minimum formalności i kosztów dla pracodawcy. Praca zdalna okazjonalna jest podtypem pracy zdalnej, który zostanie wprowadzony do Kodeksu pracy przez ustawę z […]
23 stycznia 2023

Urlop zaległy z przepisów covidowych i z Kodeksu pracy

Szczegóły
Opublikowano:


Urlop zaległy z przepisów covidowych i z Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 15gc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, […]
18 stycznia 2023

Plan urlopów wypoczynkowych i zasady ubiegania się o urlop, gdy pracodawca nie tworzy planu urlopów

Szczegóły
Opublikowano:


Plan urlopów wypoczynkowych i zasady ubiegania się o urlop, gdy pracodawca nie tworzy planu urlopów. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 163 § 1 Kodeksu pracy urlopy […]
5 grudnia 2022

Czas pracy w 2023

Szczegóły
Opublikowano:


Czas pracy w 2023. Wymiar czasu pracy w Kodeksie pracy ma kilka znaczeń (np. jako wymiar etatu). Przede wszystkim jednak wymiar czasu pracy to liczba godzin […]
20 października 2022

Czy szkoła średnia wlicza się do emerytury? Dowiedz się więcej o stażu pracy.

Szczegóły
Opublikowano:


Prawo do emerytury przysługuje mężczyznom i kobietom, którzy osiągnęli już wiek emerytalny. W Polsce jest to odpowiednio 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. […]
8 sierpnia 2022

Kopia czy duplikat świadectwa pracy?

Szczegóły
Opublikowano:


Kopia czy duplikat świadectwa pracy? Były pracownik zwrócił się z prośbą o wydanie kopii świadectwa pracy. Czy mogę zrobić kopie i postawić pieczątkę: „zgodność kopii z […]
2 sierpnia 2022

Jak PIP kontroluje mobbing?

Szczegóły
Opublikowano:


Jak PIP kontroluje mobbing? Na podstawie niedawnego wywiadu z p. Katarzyną Łażewską – Hrycko, Głównym Inspektorem Pracy, można wyprowadzić następujące wnioski: PIP każde zgłoszenie mobbingu traktuje z […]
okpp