Jak skutecznie prowadzić negocjacje?

Jak skutecznie prowadzić negocjacje?

Program szkolenia:
 • Jak Cię widzą i słyszą Twoi pracownicy oraz inne osoby z którymi rozmawiasz (np. kontrahenci, dostawcy, klienci)?
 • Jak skutecznie przekazać swój komunikat?
 • Jak budować autorytet efektywnego negocjatora? Jakie jest znaczenie mowy ciała w budowaniu wiarygodności?
 • Jakie powinny być cechy skutecznego negocjatora?
 • Jak umiejętnie zadawać pytania i słuchać? Jak odpowiadać na trudne pytania? Jak radzić sobie z krytyką?
 • Jak podnieść efektywność swojego zespołu negocjacyjnego?
 • Jakich zachowań należy unikać w trakcie negocjacji?
 • Jak dostosować rozmowę do rodzaju negocjacji oraz oczekiwań negocjujących?
 • Jak ustalać potrzeby partnera negocjacyjnego?
 • Jakie strategie negocjacyjne są stosowane w praktyce? Jakie przyjmować strategie w zależności od celu?
 • Czy lepiej stosować negocjacje twarde czy miękkie?
 • Jak przełamywać bariery komunikacyjne? Jak rozmawiać z trudnym przeciwnikiem w negocjacjach?
 • Jak właściwie reagować na obiekcje, opór, odmowę?
 • Jak tonować własne i cudze emocje? Jak zachować wzajemny szacunek?
 • Jak operować głosem i jakich używać sformułowań oraz wyrażeń?
 • Jak reagować na sytuacje kryzysowe w negocjacjach? Jakie słowa i zdania należy przygotować i mieć w zapasie na okoliczność, gdy emocje sięgną zenitu?
 • Jak zakończyć negocjacje i zbudować trwałe relacje?
Forma szkolenia:
Szkolenie stacjonarne w formie warsztatu, obejmuje 2 dni szkoleniowe (12 godzin z przerwami). W trakcie szkolenia będzie miała miejsce realizacja praktycznych symulacji negocjacji. Ćwiczenia będą indywidualne i zespołowe w parach i małych grupach. Z tego względu preferowana liczba uczestników w grupie (zespole) to 6-10 osób. Jako pomoce wykorzystywane będą materiały multimedialne i elektroniczny zapis video. W czasie szkolenia skupimy się także na analizie i ocenie typowych przypadków negatywnie nastawionego partnera negocjacyjnego. Podpowiemy najbardziej skuteczne metody komunikacji w trakcie negocjacji.


Dlaczego warto zainwestować w to szkolenie?
 • Każdemu przyda się taka wiedza w praktyce - negocjacje, to nie tylko trudne rozmowy o warunkach kontraktu. Negocjujemy na co dzień, w pracy, w domu, na spotkaniu z przyjaciółmi.
 • Ta wiedza pozwala utrzymać dobre relacje mimo, że nie zawsze się ze sobą zgadzamy (także w pracy, z pracownikami oraz z przedstawicielami pracowników).

Obowiązuje zasada: obie strony sporu, muszą mieć poczucie satysfakcji.
Rekomendujemy udział w szkoleniu zwłaszcza:
 • pracodawcom i pracownikom,
 • przedsiębiorcom i ich kadrze zarządzającej (dyrektorom, liderom, managerom).

W obecnym stanie prawnym każdy pracodawca – niezależnie od znajomości Kodeksu pracy – musi posiadać zdolność prowadzenia rozmów z podwładnymi, m.in. o podziale kompetencji i odpowiedzialności. To są negocjacje.
Już niedługo zaczną obowiązywać dyrektywy UE w zakresie negocjacji ze związkami zawodowymi oraz przedstawicielstwem pracowników. To będą obowiązkowe negocjacje.

Dyrektywy UE wymagają promowania negocjacji zbiorowych w sprawie ustalania wynagrodzeń i zwiększania zasięgu negocjacji zbiorowych.

1. Dyrektywa w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania przewiduje m.in., żeby pracodawcy przeprowadzali we współpracy z przedstawicielami swoich pracowników wspólną ocenę wynagrodzeń w przypadku gdy sprawozdawczość przeprowadzona zgodnie wymaganiami dyrektywny będzie wykazywać określoną różnicę średniego poziomu wynagrodzeń między pracownikami płci żeńskiej i męskiej, a pracodawca nie uzasadni jej obiektywnymi i neutralnymi czynnikami. Pracodawca będzie musiał zaradzić tej sytuacji w ścisłej współpracy z m.in. przedstawicielami pracowników.

2. Umiejętności negocjacyjne będą jeszcze bardziej niezbędne po wdrożeniu dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE. Trzeba to będzie osiągnąć co najmniej przez:
 • wspieranie budowania i wzmacnianie zdolności partnerów społecznych do angażowania się w negocjacje zbiorowe w sprawie ustalania wynagrodzeń na poziomie sektorowym lub międzysektorowym,
 • zachęcanie pracodawców i pracowników do konstruktywnych, merytorycznych i świadomych negocjacji w sprawie wynagrodzeń.

Dodatkowo państwa członkowskie, w których zasięg negocjacji zbiorowych wynosi mniej niż 70 % pracowników - muszą ustalić ramy sprzyjających warunków dla negocjacji zbiorowych oraz ustanowić plan działania na rzecz wspierania negocjacji zbiorowych.

Gdy nowe przepisy zostaną wdrożone i wejdą w życie nie będzie już czasu uczyć się skutecznych i poprawnych technik negocjacyjnych. Dlatego techniki negocjacyjne oraz zasady poprawnej komunikacji należy wdrożyć już teraz. Szkolenie, na które Państwa zapraszamy jest kompleksowe, od początku do końca nauczy Państwa zasad negocjacji i technik komunikacji, a ta wiedza będzie procentować po wprowadzeniu nowych przepisów i będzie stale wykorzystywana w praktyce.

Zanim nowe przepisy prawa pracy wejdą w życie nauczymy Cię:
 • Jak zaplanować i strategicznie przeprowadzić negocjacje?
 • Jakie cechy powinien mieć skuteczny negocjator? Jak wybrać kto będzie negocjatorem ze strony pracodawcy?
 • Jak polepszyć swoje zdolności komunikacyjne niezbędne do prowadzenia negocjacji?
 • Jak negocjować zgodnie z metodą win- win, tak żeby żadna ze stron nie czuła się poszkodowana?
 • Jak szybko i skutecznie rozwiązywać problemy, jeśli pojawią się w trakcie negocjacji? Jak znaleźć akceptowalne alternatywne rozwiązanie?
 • Jak budować efektywne relacje ze swoimi negocjacyjnymi partnerami?

Do udziału w szkoleniu zachęcamy także wszystkich innych, którym negocjacje przydają się na co dzień, zwłaszcza prawników negocjujących umowy w imieniu firmy lub instytucji, osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi oraz innymi zamówieniami, osoby obsługujące kontrakty, osoby zajmujące się inwestycjami, osoby uzgadniające budżety, działy compliance, działy zajmujące się organizacją i rozwojem.

Zapraszamy także do udziału w naszych innych szkoleniach. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szkoleniami z negocjacji, to pewnie zainteresują Państwa także szkolenia:

Zapraszamy także do zapoznania się z pozostałą ofertą naszych szkoleń:

Prowadzący:

Jacek Cholewiński

Dziennikarz telewizyjny i radiowy. Mówca, trener, coach, prezenter. Od ponad 30 lat związany z mediami publicznymi. Autor i prowadzący program reporterski „W akcji” oraz "Agrobiznes". Przez wiele lat pracy w telewizji przygotowywał i prowadził Serwisy Informacyjne oraz programy publicystyczne jak "Dżungla polityczna", "Nie-poważnie", „Puls Polski”, „Minął dzień”, „Rozmowa dnia”, „Poranek”, „Minęła 20-sta” w TVP Info i „Trzeci wymiar” w TVP3. Prowadził programy poranne TVP1 i program "Na celowniku". Był reporterem "Wiadomości" i "Panoramy". Przez 15 lat pracował w Programie Trzecim Polskiego Radia. W 1991 roku współtworzył Redakcję Serwisów Informacyjnych. Przez lata kierował jej pracą. Pracował też w radiowej Jedynce, gdzie prezentował wiadomości "Z kraju i ze świata" i "Radia Kierowców". Współtworzył kanał Polskie Radio 24, gdzie prowadził autorskie programy. W 2009 roku był wicedyrektorem Agencji Informacji TVP ds. programowych odpowiedzialnym za „Wiadomości”, „Panoramę”, „Teleexpress” i Serwisy Informacyjne TVP Info. Współpracuje z m.in. Radiową Akademią Umiejętności, Akademią Telewizyjną, uczelniami wyższymi i wieloma firmami szkoleniowymi.
NASZYM PRIORYTETEM JEST JAKOŚĆ