Siła wyższa cz. 2 Jaki jest zakres wniosku o zwolnienie z powodu siły wyższej?