Jak zawrzeć zawrzeć porozumienie zbiorowe dotyczące zasad wykonywania pracy zdalnej? – schemat