Zapis na bezpłatny webinar

Zapisz się na bezpłatny webinar z Iwoną Nowak-Przybylską

Zapraszamy na bezpłatny webinar z Iwoną Nowak-Przybylską, który odbędzie się już 10 czerwca 2022 roku o godzinie 9:00.
Tematem webinaru będzie "Polski Ład - czyli przewodnik po zmianach w ustawie wprowadzonych od 01.2022 do 07.2022 z uwzględnieniem zmian w ZUS".

webinar1

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Zmiana od 01.01.2022 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej dla zleceniobiorców

II. Zmiany w ustawie PIT wprowadzone od 01.2022 roku a ich wpływ na naliczanie wynagrodzeń
1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku.
2. Wyższy limit II progu podatkowego.
3. Nowa skala podatkowa w 2022r.
4. Kwoty zmniejszającej podatek (zaliczki) miesięczne i roczne u pracownika.
5. Wprowadzenie nowej ulgi podatkowej dla klasy średniej.
6. Kogo nie objęłam ulga dla klasy średniej.
7. Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej – przykłady liczbowe.
8. Zmiany w ryczałcie z tytułu używania samochodów służbowych dla celów prywatnych –przykłady liczbowe.
9. Zmiany w kosztach dla pełniących funkcje społeczne i obywatelskie.
10. Wprowadzenie zerowego PIT dla seniorów.
11. Ułatwienia dla Polaków powracających z zagranicy.
12. Ustalenie zaliczki na podatek od należności ze stosunku pracy stan do 31.12.2021.
13. Ustalenie zaliczki na podatek od należności ze stosunku pracy stan po zmianach tj. od 01.01.2022.
14. Porównanie skutków podatkowych rozliczenia wynagrodzenia pracownika według obecnych i nowych rozwiązań- Przykłady liczbowe.
15. Porównanie w ustaleniu rocznego podatku według obowiązujących zasad i według nowych reguł – przykłady liczbowe.
16. wypłata wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy a kwota wolna od opodatkowania.
17. dwie pensje w jednym miesiącu a koszty uzyskania przychodu.
18. Opodatkowanie wynagrodzeń z umowy zlecenia.

III. Omówione planowanych zmian w zakresie wynagrodzeń od 01.07.2022
1. Zasady wprowadzanie zmiana w trakcie roku podatkowego.
2. 12 proc. stawki podatki PIT dla pracowników i zleceniobiorców.
3. Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej.
4. Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach dla pracowników i zleceniobiorców.
5. Zmiany w zakresie rozliczenia podatkowego rodziców samotnie wychowujących dzieci.
6. Omówienie kompleksowe nowych zasad składnia oświadczeń przez pracowników zakładom pracy.
7. Nowe obowiązki informacyjne w stosunku do pracodawców, które będą dotyczyły pracodawców.
8. Aktualizacja dotychczas złożonych oświadczeń pracowników – ważność oświadczeń złożonych przed 1 lipca 2022 r.
9. Zmiany w zakresie ulgi dla młodych, dla rodzin wielodzietnych, osób przenoszących rezydencję podatkową, czy pracujących seniorów.
10. Zasady opodatkowania tzw. małych zleceń i umów o dzieło.
11. Nowe zasady rozliczania ulgi na dzieci.
12. Mechanizm odroczenie poboru zaliczki po zmianach.

IV. Zmiany w zakresie wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych wprowadzone od 01.01.2022 oraz plany na rok 2023
1. Skrócenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego przysługującego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.
2. Zmiana sposobu ustalania okresu płatności zasiłku chorobowego.
3. Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu.
4. Skrócenie przerwy w pobieraniu zasiłków powodującej ustalenie nowej podstawy wymiaru.
5. Rozszerzenie uprawnień ZUS do pozyskiwana danych i informacji niezbędnych do ustalenia prawa i wypłaty zasiłków.
6. Doprecyzowanie terminu wypłaty zasiłków.
7. Czym jest plik JPU i od kiedy zacznie obowiązywać?
8. Plik JPU płatników składek. Kogo dotyczy?
9. Od kiedy będzie obowiązywało przesyłanie jednolitego pliku ubezpieczeniowego (JPU)?

V. Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

VI. Ustawa z dnia 9 marca: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin


Jak się zapisać?

Wystarczy uzupełnić poniższe pola, a my wyślemy link do szkolenia.

Zapraszamy!

  Dane do Mapy ©2021 Google
  500 m 
  Dane do Mapy ©2021 Google
  Dane mapy
  Dane do Mapy ©2021 Google
  okpp
  okpp