Zapis na bezpłatny webinar

Zapisz się na bezpłatny webinar z Moniką Frączek

Zapraszamy na bezpłatny webinar z Moniką Frączek, który odbędzie się już 27 września 2022 roku w godzinach od 14:30 do 16:00.
Tematem webinaru będą "Nowe zasady kontroli trzeźwości pracowników oraz możliwość kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu".

webinar2

PROGRAM SZKOLENIA:

TEMAT: Nowe zasady kontroli trzeźwości pracowników oraz możliwość kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu

• Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?
• W jakich sytuacjach pracodawca będzie mógł samodzielnie przeprowadzić kontrole?
• W jakim akcie prawnym trzeba uregulować zasady samodzielnej kontroli i co trzeba zapisać? Jakich postanowień nie wolno będzie wprowadzić?
• Jakie obowiązki informacyjne będzie musiał spełnić pracodawca w związku z wprowadzeniem kontroli?
• Jakimi urządzeniami można będzie przeprowadzić kontrole trzeźwości i jakie będą zasady takiej kontroli?
• Na obecność jakiś środków działających podobnie do alkoholu pracodawca będzie mógł testować pracownika i w jaki sposób będzie mógł to zrobić?
• Jaki obowiązek będzie miał pracodawca w związku z niekorzystnym dla pracownika wynikiem kontroli?
• Gdzie i przez jaki czas trzeba będzie przechowywać dokumenty dotyczące kontroli? Co trzeba będzie później z nimi zrobić?
• W jakich sytuacjach kontrolę będzie przeprowadzał organ uprawniony do ochrony porządku publicznego i co będzie mógł sprawdzić?
• Jak postępować z pracownikami nie objętymi kontrolą przeprowadzaną samodzielnie przez pracodawcę, gdy naruszą oni obowiązek trzeźwości oraz zakaz pracy pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu?
• Jakie będą skutki niezachowania stanu trzeźwości, w tym za jakie nowe przewinienia pracodawca będzie mógł zastosować karę porządkową?
• Na jakich zasadach będzie możliwe przeprowadzenie kontroli trzeźwości i kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu w odniesieniu do zleceniobiorców i osób wykonujących pracę na podstawie innych umów cywilnoprawnych?


Jak się zapisać?

Wystarczy uzupełnić poniższe pola, a my wyślemy link do szkolenia.

Zapraszamy!

    Dane do Mapy ©2021 Google
    500 m 
    Dane do Mapy ©2021 Google
    Dane mapy
    Dane do Mapy ©2021 Google