W jakich przypadkach utrata zaufania nie może być wykorzystana jako podstawa wypowiedzenia?