Urzędy wydały o prawie 40% więcej zezwoleń na pobyt cudzoziemców