Trzeba będzie podawać przyczynę wypowiedzenia umowy na czas określony, rodzic dłużej będzie mógł odmawiać pracy nadliczbowej i wyjazdu służbowego