Regulamin dla sygnalistów – obowiązkowy także w niektórych małych firmach