Rafał Stokrocki

Rafał Stokrocki

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, od niemal 20 lat zajmuje się prawem podatkowym. Przez 5 lat był inspektorem w organach podatkowych, gdzie zajmował się m.in. kontrolą przedsiębiorstw oraz prowadzeniem postępowań podatkowych. Po uzyskaniu tytułu doradcy podatkowego, przez kolejne 15 lat był menadżerem w działach podatkowych międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w rozliczeniach związanych z podatkiem od towarów i usług, w szczególności w zakresie rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego oraz branży morskiej, stoczniowej, transportowej i produkcyjnej. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także prowadzenie rozliczeń podatkowych zagranicznych spółek zarejestrowanych dla celów VAT w Polsce, doradztwo w zakresie rozliczania dostaw łańcuchowych, prowadzenie szkoleń podatkowych oraz reprezentowanie klientów w ramach kontroli podatkowych, postępowań podatkowych i przed sądami administracyjnymi. Autor artykułów prasowych i wykładów dotyczących tematyki podatkowej. Obecnie prowadzi indywidualną praktykę doradztwa podatkowego.