Przedstawiciele pracodawców pozytywnie o nowych przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców
okpp