Pracownik zachorował w trakcie korzystania z siły wyższej – jak postąpić?