Planowane jest wprowadzenie zasady, że to ZUS będzie opłacał zasiłek chorobowy pracownikom od pierwszego dnia nieobecności