Piotr Wojciechowski

Piotr Wojciechowski

Adwokat, prowadzi obecnie indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat. W latach 1998-2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych sporządzał opinie prawne na potrzeby Ministerstwa Pracy w 2001-2009 w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy, gdzie przez pierwsze trzy lata wykonywał pracę w charakterze specjalisty ds. prawnych, zajmując się interpretacją przepisów prawa pracy na potrzeby Urzędu Kontrolno-Nadzorczego, a przez koleje pięć lat współkierował tym Departamentem kreując politykę nadzorczo-kontrolną Państwowej Inspekcji Pracy. W ramach prac inspekcyjnych sporządzał wytyczne do przeprowadzania kontroli przez inspektorów pracy, wykładał wiedzę inspektorom pracy w szkole Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, reprezentował Urząd na licznych konferencjach, sympozjach i zjazdach. W czasie pracy w Inspekcji był również częstym gościem mediów, gdzie przybliżał prawo pracy słuchaczom i telewidzom. W 2016 oraz 2017 r. ponownie wrócił do Państwowej Inspekcji Pracy w charakterze doradcy Szefa Urzędu Głównego Inspektora Pracy. Od 2009 r. prowadzi indywidualną działalność doradczą, obecnie w formie Kancelarii Adwokackiej. Pracuje również w charakterze wykładowcy, zarówno w ramach prowadzonych szkoleń „otwartych” i tych przeznaczonych dla konkretnych organizacji, jak również na uczelniach wyższych. Jest wykładowcą w Podyplomowym Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.