Nowy wzór świadectwa pracy obowiązuje od 23 maja 2023 roku