Nie wolno ujawniać klientom, kontrahentom ani innym pracownikom, że pracownik jest na zwolnieniu lekarskim