Łukasz Prasołek

Łukasz Prasołek

Ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH. W latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 01.01.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek. Jest autorem książek: „Rozliczanie czasu pracy w praktyce” (Wyd. C.H. BECK 2 wydania), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 3 wydania), „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach” (Wyd. C.H. BECK 2019).
Od 2019 r. zajmuje się problematyką elektronizacji dokumentacji pracowniczej, zorganizował 2 konferencje z tej tematyki i jest współredaktorem i jednym z autorów jedynej do tej pory publikacji dotyczącej tych zagadnień: „Elektronizacja dokumentacja pracowniczej. Aspekty prawa pracy, IT i RODO”. Nadzorował audyty 4 systemów kadrowo-płacowych dokonywane pod kątem właściwego funkcjonowania e-teczek. Prowadzi szkolenia i wykłady z tego zakresu na branżowych konferencjach dedykowanych dla działów HR.