Konkluzje GIP na temat przeprowadzanych kontroli pracy zdalnej