KLAUZULA INFORMACYJNA, WARUNKI UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu / warsztacie / webinarium / konferencji jest przesłanie do organizatora – Grupy MF*, poprawnie wypełnionego zgłoszenia online lub podpisanego zgłoszenia w formacie PDF i wysłanie go e-mailem na adres: biuro@mostwanted.edu.pl.
 2. Wymagane jest opłacenie należności za uczestnictwo w szkoleniu / warsztacie / webinarium / konferencji, po otrzymaniu faktury VAT przelewem na konto: Alior Bank: 32 2490 0005 0000 4500 6085 9251

 3. Cena obejmuje: koszt uczestnictwa w szkoleniu online oraz materiały szkoleniowe i certyfikat w wersji elektronicznej. W przypadku szkoleń stacjonarnych cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, wydrukowane i zbindowane materiały szkoleniowe, certyfikaty, gadżety Most Wanted!, catering, przerwy kawowe.
 4. O udziale w szkoleniu/ warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.
 5. Firmy / organizacje które nie są płatnikami VAT proszone są o wypełnienie formularza dotyczącego zwolnienia z VAT oraz przesłanie jego skanu na adres mailowy: biuro@mostwanted.edu.pl.
 6. W przypadku: odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni (w przypadku webinarium 2 dni roboczych) przed rozpoczęciem szkolenia / warsztatu / webinarium / konferencji (bez względu na termin wysłania formularza zgłoszeniowego) lub nie odwołania uczestnictwa i nie wzięcia udziału w szkoleniu / warsztacie / webinarium / konferencji – zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
 7. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu / warsztacie / webinarium / konferencji może odbyć się poprzez wysłanie listu lub e-maila z informacją o rezygnacji (dokumentowa forma informacji o rezygnacji) na adres: biuro@mostwanted.edu.pl. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w szkoleniu / warsztacie / webinarium / konferencji może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego. Brak wpłaty nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału
 8. W przypadku przysłania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni (w przypadku webinarium 2 dni roboczych) przed rozpoczęciem szkolenia / warsztatu / webinarium / konferencji, brak jest możliwości bezkosztowej rezygnacji.
 9. Grupa MF. zastrzega sobie prawo do odwołania i/lub zmiany miejsca przeprowadzenia szkoleń / warsztatów / webinariów / konferencji z przyczyn od niej niezależnych oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie szkolenia / warsztatu / konferencji / webinariów. Gdyby szkolenie / warsztat / konferencja / webinarium nie odbyło się z przyczyn niezależnych od organizatora, organizator zaproponuje udział w szkoleniu / warsztacie / webinarium / konferencji w innym terminie lub w ciągu 10 dni roboczych zwróci pełną kwotę wpłaconą przez zgłaszającego.
 10. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę skontaktować się z Działem Sprzedaży Grupy MF: tel.: (22) 873 11 00, e-mail: biuro@mostwanted.edu.pl
 11. Administratorem danych osobowych przekazanych w celu udziału w szkoleniu/ warsztacie/ webinarium/ konferencji jest: Grupa MF z z siedzibą przy ul. Tadeusza Borowskiego 2/22, 03-475 Warszawa
 12. Kontakt do Administratora:  biuro@mostwanted.edu.pl
 13. Dane osobowe uczestników szkolenia / warsztatu / webinarium / konferencji przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia szkolenia, potwierdzenia udziału uczestnika w wydarzeniu oraz wystawienia certyfikatu.
 14. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym a osoba, której dane dotyczą nie jest obowiązana do ich podania; niemniej jednak bez podania wymaganych w formularzu zgłoszeniowym danych nie jest możliwe wzięcia udziału w szkoleniu / warsztacie / webinarium / konferencji organizowanym przez Grupę MF oraz otrzymanie certyfikatu.
 15. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 16. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 17. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.