Katarzyna Jędrzejewska

Katarzyna Jędrzejewska

Absolwentka Wydziału Prawa UW oraz Podyplomowego Studium Europejskiego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Od 2009 r. zatrudniona w Departamencie Prawa Pracy, MRPiPS na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji. Do zakresu jej obowiązków należy m.in. przygotowywanie projektów aktów prawnych z obszaru prawa pracy oraz udzielania wyjaśnień na temat praktycznych zagadnień związanych ze stosowaniem prawa pracy, uczestniczenie w pracach legislacyjnych, także w parlamencie RP. Obecnie, w ramach obowiązków służbowych, odpowiedzialna m.in. za nowelizację ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (celem jej dostosowania do przepisów UE).