Joanna Torbé-Jacko

Joanna Torbé-Jacko

Adwokatka, Ekspertka Business Centre Club ds. prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i delegowania pracowników za granicę. Autorka poradnika dotyczącego ubezpieczeń dla pracowników delegowanych. Przewodnicząca Komisji ds. Polityki Migracyjnej przy BCC.

 • Partner zarządzający w Kancelarii Joanna Torbé-Jacko i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.
 • Adwokatka oraz członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
 • Specjalistka z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz delegowania pracowników.
 • Ekspertka Business Centre Club do spraw prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców i ubezpieczeń społecznych.
 • Przewodnicząca Komisji do spraw Polityki Migracyjnej utworzonej przy Business Centre Club.
 • Przewodnicząca Zespołu Roboczego do spraw Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 • Członkini Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • Była członkiem Rady Nadzorczej PFRON.
 • W swojej praktyce zawodowej na co dzień zajmuje się zagadnieniami związanymi z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, w tym zatrudnieniem cudzoziemców, pracą tymczasową, outsourcingiem usług oraz ochroną danych osobowych.
 • Z licznymi sukcesami reprezentuje pracodawców przed sądami, organami kontrolnymi, organami ścigania i administracji publicznej.
 • Prowadzi również szkolenia i warsztaty z zakresu prawa pracy i delegowania pracowników za granicę nie tylko dla pracodawców, ale także dla organów kontroli.
 • Jest autorką poradnika dotyczącego ubezpieczeń dla osób delegowanych zaliczonego w poczet dobrych praktyk przez Europejski Urząd Pracy, a także współautorką pozycji książkowych m.in. „Zwolnienia pracowników - wskazówki i bezpieczne rozwiązania” oraz „Nowe zasady podnoszenia kwalifikacji przez pracowników” (Wydawnictwo C.H. Beck).
 • Jest także komentatorką oraz autorką licznych artykułów z zakresu prawa pracy w najbardziej poczytnych dziennikach.