Jak siła wyższa lub urlop opiekuńczy wpływa na podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?