Jak poprawnie sporządzić informację o warunkach zatrudnienia?