Izabella Gielnicka

Izabella Gielnicka

Doświadczony Trener Biznesu, doradca w zakresie zarządzania, a zwłaszcza zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją organizacja i zarządzanie. Dysponuje praktyczną wiedzą i doświadczeniem z zakresu szkolenia niższej, średniej i wyższej kadry kierowniczej. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji w organizacji oraz kultury organizacyjnej i zarządzania międzykulturowego związaną z pracą na uczelni i doradztwem dla firm.

Obszary specjalizacji: zarządzanie ludźmi w organizacji (małe i duże zespoły), coaching menedżerski, motywowanie, komunikacja interpersonalna i wewnętrzna. 2015-2021 to lata budowania i doskonalenia projektów dotyczących kształtowania umiejętności miękkich takich jak:
• zarządzanie konfliktem i asertywność we współpracy zespołowej,
• negocjacje jako trwałe rozwiązanie konfliktu,
• komunikacja menedżerska i podstawa współpracy,
• zarządzanie w zespole zróżnicowanym kulturowo (La Lorraine, Sitech Polska),
• budowanie i zarządzanie zespołem,
• obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
• motywacja zespołów produkcyjnych,
• efektywny mistrz produkcji (Sanok Rubber 2019, Kongsberg 2018-2019),
• akademia menedżera (Kongsberg 2019, Keter 2021),
• przeciwdziałanie mobbingowi,
• zarządzanie sytuacją kryzysową,
• zarządzanie sobą w czasie,
• stres i sposoby obniżania poziomu stresu,

Izabella Gielnicka tworzy i prowadzi badania, kwerendy i audyty związane z komunikacją i kulturą organizacyjną – współautorka metodologii związanej z audytem kulturowym w organizacji. Autorka książki z zakresu kultury organizacyjnej: „Firma to ja, firma to my” i współautorka książki dotyczącej PR w sytuacjach kryzysowych, nagrodzonej przez Ministra Infrastruktury. Współautorka książki „Kultura organizacyjna w zarządzaniu” – rozdziały nt. polityki personalnej, komunikacji wewnętrznej i PR.