Grzegorz Tomala

Grzegorz Tomala

Doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się prawem podatkowym, jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. W zakresie publikacji podatkowych współpracuje również z Internetowym Portalem Finansowo - Księgowym oraz Rzeczpospolita. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w lutym 2002 r.