Dofinansowanie KSF

Dofinansowanie KSF

CO TO JEST KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLEŃ (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest finansowany ze środków Funduszu Pracy. Celem KFS jest dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców tak, aby dostosowywali oni i podnosili swoje kompetencje do rosnących wymagań na rynku. KFS udziela wsparcia firmom na zasadzie pomocy de minimis – czyli bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorstw przez państwo.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLEŃ (KFS)?

Środki KFS są przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy i mogą one być wykorzystane na szkolenia i egzaminy podnoszące kompetencje pracowników.


KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO?

Dofinansowanie kształcenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS) jest ogólnodostępne i mogą z nich skorzystać zarówno firmy, urzędy jak i fundacje, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski.


ILE MOŻNA POZYSKAĆ FINANSOWANIE Z FUNDUSZU KFS?

  • Mikroprzedsiębiorstwa – mogą uzyskać do 100% wartości
  • Pozostałe firmy – mogą uzyskać do 80% wartości

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLEŃ (KFS)?

Pracodawca, aby uzyskać dofinansowanie musi złożyć wniosek do PUP-u (Powiatowy Urząd Pracy) właściwego dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej.

Wybierz szkolenie z oferty szkoleń Most Wanted Sp. z o. o.:


Znajdź swój urząd pracy np. na stronie https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu
Formularz dotyczący dofinansowania powinien być dostępny na stronie Powiatowego Urzędu Pracy. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z osobą która pełni w PUP-ie rolę doradcy klienta, szczegółowo doradzi i wyjaśni jak złożyć wniosek o dofinansowanie kształcenia pracowników.

NASZ NUMER W REJESTRZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS): 2.14/00290/2024