Dodatkowe zwolnienie od pracy na rzecz obrony państwa
okpp