Czy we wniosku o siłę wyższą trzeba szczegółowo opisywać co się stało?