Czy badania wstępne wlicza się do czasu pracy?
okpp