Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika
okpp