Grzegorz Cherek

Grzegorz Cherek

Doradca podatkowy, studiował rachunkowość w Sopockiej Szkole Wyższej i na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego, w tym przez 8 lat zajmował się również księgowością. Był menedżerem w dziale prawno-podatkowym międzynarodowej firmy konsultingowej. Wspiera jednostki samorządu terytorialnego oraz polskich i zagranicznych klientów w rozliczeniach podatkowych, w szczególności z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług. Grzegorz posiada także kompetencje z dziedzin dotyczących składek ZUS i zasiłków, rozliczeń z PFRON, włącznie z ubieganiem się o dofinansowania. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi, jak również w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym naczelnym sądem administracyjnym. Przeprowadził wiele szkoleń z tematyki podatkowej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla służb finansowych i działów zakupów/sprzedaży w dużych i średnich firmach. Dodatkowo jest wykładowcą uczelni wyższej, prowadzi zajęcia dla studentów kierunków ekonomicznych, w szczególności o specjalizacji doradztwo podatkowe. Aktualnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.
okpp